تماس با ما
keshvargraphy@gmail.com

 پادکست فارسی​​​​​​​ کشورگرافی

با گوش سفر کنید

افغانستان | جان پدر

افغانستان | جان پدر
روز دوازدهم آبان ماه، گروهی افراد مسلح به دانشگاه کابل وارد شدند و در عرض شش ساعت آن را به خاک و خون کشیدند. طالبان بلافاصله خودش را از این کشتار مبری دانست اما به جایش داعش مسئولیت این حملات تروریستی وحشیانه را به عهده گرفت 22 جوان غیرنظامی قربانی خشونت گروه های تندرو در دانشگاه شده اند، "جان پدر کجاستی؟"
​​​​​​​142 تماس از دست رفته یک دانشجو و در پایان پیام پدر بر روی صفحه موبایل گوشی دخترش نقش بسته: "جان پدر کجاستی؟"
​​​​​​​
نویسنده و روایت: مهدی رحیمی
تدوین: مهدی رحیمی ، داریوش شیخی
طراحی کاور: مصطفی عسگری
​​​​​​​موسیقی: داریوش شیخی​​​​​​​


رادیو پادکست فارسی
کشورگرافی
افغانستان | جان پدر

انکر
گوگل پادکست
اپل پادکست
اسپاتیفای
تهران پادکست

اپیزود بعدی
​​​​​​​
سیگار گرافی

اپیزود قبلی
​​​​​​​
ژاپن | تاناکورا

مشاهده همه اپیزود ها