تماس با ما
keshvargraphy@gmail.com

 پادکست فارسی​​​​​​​ کشورگرافی

با گوش سفر کنید

انکر
گوگل پادکست
اپل پادکست
اسپاتیفای
تهران پادکست

اپیزود حمام گرافی
پادکست فارسی کشورگرافی

مردی که سالیان سال همه را فریب داده بود نصوح نام داشت. نصوح مردى بود شبیه زنها ،صدایش نازک بود صورتش مو نداشت و اندام زنانه داشت. او مرد شهوتران بود و  با سواستفاده از وضع ظاهرش در حمام زنانه کار مى کرد. هیچ کسى از وضع نصوح خبر نداشت، او از این راه هم امرارمعاش می کرد و هم ارضای شهوت.

در این اپیزود پادکست فارسی کشورگرافی باهم به حمام های کهن ایران سفر می کنیم و داستان نصوح رو با روایت کشورگرافی می شنویم.

​​​​​​​متن و روایت: مهدی رحیمی
تدوین و میکس: داریوش شیخی
طراحی کاور: مصطفی عسگری


حمام گرافی

پادکست فارسی
کشورگرافی
حمام گرافی

اپیزود بعدی
​​​​​​​
برزیل | پله

اپیزود قبلی
​​​​​​​
انگلستان | چرچیل

مشاهده همه اپیزود ها