تماس با ما
keshvargraphy@gmail.com

 پادکست فارسی​​​​​​​ کشورگرافی

با گوش سفر کنید

طنزاهنگ 1
رقصی ! 
​​​​​​​
توضیحات :
فقط تو ماشین و جشنها و شادیهاتون گوش کنین و بخندین و برقصین، غم دنیا رو بی خیال !!!
براتون یه سری پلی لیست شادی آور باحال و جذاب آماده کردیم که تغییری تو روند کشورگرافی ایجاد نمیکنه ... اینا یه بمب کوچولوی ویژه مخاطبین کشورگرافیه

تدوین و میکس: مهدی رحیمی
کاور: مصطفی عسگری

طنزاهنگ 1 ! رقصی

پادکست فارسی
کشورگرافی
طنزاهنگ 1 ! رقصی

اپیزود قبلی
​​​​​​​
شوروی | چرنوبیل

اپیزود بعدی

فرانسه | ناپلئون

مشاهده همه اپیزود ها