تماس با ما
keshvargraphy@gmail.com

 پادکست فارسی​​​​​​​ کشورگرافی

با گوش سفر کنید

عشق گرافی

عشق گرافی
​​​​​​​پادکست فارسی کشورگرافی
سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم
رنگ رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم
گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم
بازگویم که عیان است چه حاجت به بیانم
من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم
نه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانم
گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن
که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمانم
​​​"سخن عشق از زبان پادکست فارسی کشورگرافی"
​​​​​​​
نویسنده و روایت: مهدی رحیمی
تدوین: مهدی رحیمی ، داریوش شیخی
طراحی کاور: مصطفی عسگری
​​​​​​​موسیقی: داریوش شیخی​​​​​​​

رادیو پادکست فارسی
کشورگرافی
عشق گرافی

انکر
گوگل پادکست
اپل پادکست
اسپاتیفای
تهران پادکست

اپیزود بعدی

استرالیا | کانگورو

اپیزود قبلی
​​​​​​​
الجزایر | شب خالد

مشاهده همه اپیزود ها