تماس با ما
keshvargraphy@gmail.com

 پادکست فارسی​​​​​​​ کشورگرافی

با گوش سفر کنید

ژاپن | تانوکورا

اپیزود ژاپن

باشد
 تا
فرمانروایی شما
هزار سال،
هشت هزار نسل بپاید
تا
ریگ ها
صخره سازند
و
بر آنها خزه بروید
​​​​​​​
"سرود ملی ژاپن"​​​​​​​
​​​​​​​
نویسنده و روایت: مهدی رحیمی
تدوین: مهدی رحیمی ، داریوش شیخی
طراحی کاور: مصطفی عسگری
​​​​​​​موسیقی: داریوش شیخی​​​​​​​


رادیو پادکست فارسی کشورگرافی
ژاپن | تانوکورا

اپیزود بعدی
​​​​​​​
افغانستان | جان پدر

مشاهده همه اپیزود ها